0

Girişim sermayesi yatırım ortaklığı (GSYO) Kayıtlı sermayeli bir şekilde kurulan ve çıkarılmış sermayelerini temel olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklara verilen isimdir. Girişim sermayesi ortaklıkları, girişim sermayesi yatırımlarında kullanılan yöntemlerden bir tanesidir.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları aynı zamanda kurumsal bir yatırımcı ve de sermaye kurumudur. Bu yüzden Girişim sermayesi yatırım ortaklarının herhangi bir işleminde sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamalıdırlar.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluş şartları bulunmaktadır. Buradaki ortaklıklar belli başlı usullerde kurulabilirler. Yeni kurulan ve sonradan dönüşen girişim sermayesi yatırım ortaklıkları vardır. İşte onların uyması gereken şartlar;

 • Kurucu ortaklarının içerisinde en az bir kişi lider sermayedar olmalıdır.
 • Kayıtlı sermayenin esasına göre ve anonim şirket olarak kurulmalı.
 • Ortaklık paylarının nakit biçimdeki karşılığı çıkarılmış olmalı.
 • Başlangıç sermayeleri kurul tarafından belirlenen miktardan az olmamalı.
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı ibaresi, ticaret unvanlarında yer almalı.
 • Kurucular müflis ve yüz kızartıcı bir suçlarının olmaması.
 • Sözleşmeler SPK hükümlerine uygun olmalı.

Girişim Sermayesi Ortaklığı Ne İş Yapar?

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının belli başlı faaliyetleri vardır. İşte girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyetleri;

 • Girişim şirketlerine yatırım sağlarlar.
 • Girişim şirketlerinin yönetimlerine katılırlar ve bu haklara sahiptirler.
 • Türkiye’deki girişim şirketlerine yatırım yapmak kaydıyla yurt dışı kaynaklı girişim fonlarına yatırımda bulunabilirler.
 • Türkiye’de girişim sermayesi çerçevesinde danışmanlık yapmak kaydıyla yurt dışı ya da yurt içi ayırmaksızın kurulu herhangi bir danışmanlık şirketine ortak olarak alırlar.

Teşebbüs anaparası yatırımı nedir?

Teşebbüs anaparası yatırımlarını esas olarak teşebbüs firmalarına doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve teşebbüs işletmelerinin borçlanma taşıtlarının satın alınması öbür bir ifadeyle teşebbüs firmalarına kreditör olunması olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Teşebbüs firmalarına doğrudan ortak olunması bu işletmelerin pay tahvillerinin satın alınması anlamındadır. GSYO’lar dolaylı olarak da teşebbüs firmalarına ortak olabilirler, bu dolaylı ortaklığı yurtiçinde heyeti özel emelli şirketler holdingler ve teşebbüs anaparası fonları ile yurtdışında heyeti teşebbüs anaparası fonları üzerinden asıllaştırabilirler.

Bahsedilen bu dolaylı yapıların ortak özelliği gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında heyetsin, faaliyet emellerinin yalnızca yurtiçinde heyeti teşebbüs firmalarına yatırım yapmak olmasıdır.

Kayıtlı sermaye tavanı artırımı nedir?

Önceki Yazı

Tek Fiyat Emir Toplama Nedir?

Sonraki Yazı

Beğenebileceğiniz Yazılar

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Fazla Yatırım