0

Millete Talep; pay tahvillerini satışa çıkardığını duyuru eden bir firmanın tüm yatırımcılara paydaş olma yolunu açması faaliyetidir. Millete talep harekâtı, işletmelerin ve bu işletmelerin sahip oldukları varlıkların minik hisselere parçalanarak satışa çıkarılmasıdır.

İşletmeler değişik sebeplerle millete talep yöntemine müracaat etebilirler. Zaferli ve sihrime oranları yüksek olan işletmeler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon sağlamak emeliyle; finansal kaynak sarihi olan işletmeler ise banka kredisi veya borçlanmaya müracaat etmeden yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için millete talep edilirler. Öteki taraftan yatırımcılar da, pay tahvili alarak borsada operasyon gören işletmelerin bedellerine ankara escort yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Millete talep özellikle uzun vadede pozitif neticeler doğuran bir usuldür.

Millete talep; ilk ve ikincil millete talep olmak üzere ikiye böler. Daha evvelinde millete sarih olmayan işletmelerin yaptığı millete talep harekâtı, ilk millete talep; daha evvelden millete talep edilmiş ancak ilkinde millete talep oranının düşük olması nedeniyle bu operasyonun ikinci defa yapılması, ikincil millete taleptir.

Halka Arz Koşulları Nelerdir?

Millete talep operasyonunun reelleştirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken birtakım koşullar vardır.

Vasıtayı müesseseler ile bağlantıya geçmek
Millete talep yapma emeli olan işletmelerin öncelikle vasıtayı müesseseler ile bağlantıya geçerek bir aracılık kontratı imza atmaları gerekmektedir. Mevzubahisi müessese, millete arza yetkili bir vasıtayı müessese olmak zorundadır. Kontratın imza atılması ile beraber millete talep harekâtı asıllaştırılmış olur.

Anapara Piyasası Heyeti Sermaye Piyasası Kurulu ile bağlantıya geçmek
Anaparasını millete açmak isteyen işletmeler, Anapara Piyasası Heyeti ile kontrat imza atmak zorundadırlar. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu’nın teftişi ve kararlarına tabi olurlar. İşletme, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun hale getirildikten sonra millete talep edilebilirler. Bu harekâtların reelleştirilmesi ile beraber; vasıtayı müessese, Anapara Piyasası Heyeti’na ve Borsa İstanbul’a mevzubahisi firmanın millete talep escort bayan ankara operasyonunun başlatılması için müracaatta bulunur.

İşletme bilgilerinin Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarınca araştırılması
Firmanın merkez binası, genel faaliyetleri, piyasa kıymeti vb. özellikleri Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri tarafından araştırılarak bu müesseselere bilgi verilir. Bu bilgilerin uygunluğu kabul edildikten sonra firmanın millete talep harekâtları fiilen başlamış olur.

Millete Talep İşletmelere Neler Kazandırır?
Millete talebin işletmelere yarattığı bir hayli avantaj bulunmaktadır.

Finansman sağlar
İşletmelerin finansman gereksiniminin karşılanmasını sağlayarak, bu kaynağın yeni yatırımlara dönüştürülmesi ya da borçlanmadan sakınılmasını olası kılar.

Mali yapıyı kuvvetlendirir
Firmanın borç/anapara oranında pozitif tesirler yaratan millete talep, firmanın anapara yapısını kuvvetlendiriyor ve borç temininde basitlik sunuyor.

Likidite sağlar
Pay tahvili maliyetlerinin talep ve arza göre şekillenmesi sayesinde işletme kıymetinin transparan bir şekilde tanımlanması, haliyle faal işletme kıymetlerinin öğrenilmesini olası kılıyor.

Prestiji çoğaldırır
Millete talep edilen işletme, yüksek bir görünürlüğe kavuşuyor ve öğrenilirliği çoğalıyor.

Kredibiliteyi çoğaldırır
Millete talep edilen işletme, mali açıdan alıcılar ve tedarikçiler için bir güven civarı yaratıyor.

Değer çoğalışı sağlar
Millete sarih işletmeler, millete talep edilmemiş işletmelere göre daha transparan ve öğrenilirliği yüksek olduğu için bu firmanın bedellerine pozitif yansıyor.

BIST 30 Nedir?

Sonraki Yazı

Beğenebileceğiniz Yazılar

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Fazla Yatırım