27 Eylül 2020
Memurlar Borsa Oynayabilir mi

Memurlar Borsa Oynayabilir mi ? Kazanç Elde Edebilirler mi?

657 rakamlı Devlet Memurları Yasaunun 28 inci maddesi derki:

“Memurlar Türk Ticaret Yasauna göre Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi kurumlarında misyon alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif işletmelerde ortak veya komandit işletmede komandite ortak olamazlar. Görevli oldukları müesseselerin iştiraklerinde müesseselerini temsilen alacakları misyonlar hariç.”

Bu maddede memurların borsa ile alakasına sarih bir ifade yok

Bu kararın konulma emeli memurların çalışmalarını kamu hizmetlerine hasretmelerini ve yararlı çalışmalarını sağlamak, memurluk nüfuzunu suistimal ederek haksız hasılat sağlamalarını önlemek ve tarafsız hareket etmelerini temin etmek emeliyle memurlara ticaret ve öbür hasılat getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirmektedir.

6102 rakamlı Türk Ticaret Yasau mevzuya sarihlik getirir. Ve gerek hakikat şahıslar gerekse tüzel şahıslar açısından tacir kavramının tarifi yapar. “Genel olarak bir ticari firmayı kısmen bile olsa, kendi ismine işleten kimseye tacir denilmekte” der.

Her iki yasa bizi şu neticeye götürür.

Devlet memurlarının idare heyeti abonesi, denetçi veya her ne biçimde olursa olsun firma personeli olarak anonim işletmelerde misyon almaları menedilmiş olmakla beraber, genel olarak anonim işletmelerde ve ulusa sarih anonim işletmelerde pay bonoyu sahibi olmalarına ait rastgele bir yasak bulunmamaktadır.

Yeniden Devlet Personel Başkanlığının 02/01/2014 tarih ve 24719 rakamlı görüş yazısı da bize kılavuz olarak şunu der:

“Pay bonoyu sahipliği, işletmenin kuruluşundan sonra pay bonoyu devralmak veya anapara çoğalışına iştirak etmek suretiyle olabileceği gibi işletmenin kuruluşunda kuruluş anaparasının bir kısmına iştirak etmek suretiyle de olabilmekte, anonim işletmelerde kuruluştan veya sonradan pay bonoyu sahibi olmak, pay bonoyu sahibine tacir ve esnaf kalitesini kazandırmamaktadır.”

Özetle şunu kavrıyoruz. Devlet memurlarının rastgele bir misyon almamaları kaydıyla genel olarak anonim firmalar ile ulusa sarih anonim işletmelerde hisse sahibi olmalarına legal bir mani bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir